Удостоверение за регистрация

Удостоверение за регистрация

Фирма КАТРЕД ЕООД гарантира за качеството на изделията изработвани със сребърни и златни елементи и е регистриран търговец на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни.

Фирма КАТРЕД ЕООД е вписана в регистрите на Министерството на икономиката на лицата, извършващи дейности по - добиване , преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие , както следва:

ВЪНШНО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ - ЧЛ. 14; ПРОДАЖБА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ВНОС ЧЛ17;

и има право да осъществява тези дейности, съгласно изискванията на наредбата за условията и реда за вписването в регистъра и изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.